Uchacz.it - main body image

Systems Administration and Unity3d flow in my heart!

I had a dream, it was a wonderful dream! I just got a chance from you to create the perfect world in which your applications could start earning again for you, working 24/7 continuously, always ready for high availability, databases resistant even to the collision of a large meteorite with Earth. In a world where there is no room for unplanned failures, and systems are optimized to the pain of your application. Systems are again under full control, and you can again focus 100% on what you are the best!


The abyss of the Internet threw you on this page, did something happen?

The application does not work again...

You are constantly struggling with a broken application, you lose time and money, and you have no one to turn to for help. You are looking for a professional who will master this beast and will always be ready to help you.

The deadline is chasing me ...

The deadline for handing over the work to the customer is getting closer, and the enormity of tasks in the queue is waiting for implementation, you need to hire a programmer literally for a few tasks in the sprint, which embraces C # well and knows what's going on in the grass.

I need hosting with a specialist

Are you fed up with large corporations, where your project is often underestimated? Are you puzzled by waiting for a reaction regarding your application? You need not only a super server, but also a super professional who will always help you, react immediately on the incident and advise further steps in application development
You could not get any better!


I will be happy to help you with the following issues

Automatyzacja

Ansible - Tworzenie skryptów do pełnego odtworzenia środowiska aplikacji(disaster recovery),a także wspomożenie procesu wdrożenia nowej wersji aplikacji lub po prostu ujednolicenie konfiguracji na wszystkich serwerach.

Bash/Power shell - Pisanie skryptów do automatyzacji częstych powtarzalnych zadań lub do skrócenia poświęcanego na nie czasu.

Bazy danych

Postgresql, Mysql - Optymalizacja zapytań, wdrożenie monitoringu kluczowych mechanizmów bazodanowych, dobór rozwiązania backupowego idealnego dla danej architektury.

Sphinx, MongDB - Integracja aplikacji z wyszukiwarkami słownymi opartymi o NoSQL.

Poczta

Exim4, devcot, Qmail - Budowanie kompleksowego rozwiązania do obsługi poczty elektronicznej, integracja z innymi systemami.

SpamAssasin, Greylisting, procmail - Integracja dostępnych rozwiązań do usuwania niechcianej poczty.

Programowanie

Python - Tworzenie procesóœ backendowych do przetwarzania i formatowania danych.

PHP - Rzeźbienie monolitu w frameworku Symfony2. Html i css z wykorzystywaniem bootstrapa i fonteawsome.

C# - Tworzenie gier i prostych aplikacji interaktywnych w Unity3d. Integracja z najpopularniejszymi social media.

Technologie webowe

Apache2, Tomcat, Nginx - Instalacja i konfiguracja najpopularniejszych serwerów www do wszelakich potrzeb biznesowych.

Haproxy, Varnish - Budowa load balncerów http/tcp i integracja z cache akceleratorami.

Monitoring

Grafana, Munin, Icinga - Budowa monitoringu kluczowych usług i parametrów systemów. Integracja z popularnymi platformami do wysyłania powiadomień.

Elasticsearch, Logstash, Filebeat, Kibana - Integracja centralnego podglądu logów aplikacji i monitoringu wybranych parametrów

Sieci

Cisco, Mikrotik - Instalacja i konfiguracja sieci lokalnych i rozległych z wykorzystaniem najczęściej spotykanych protokołów w warstwie 2 i 3.

DHCP,DNS - Konfiguracja i implementacja najpopularniejszych usług sieciowych.

CI/CD

Jenkin - Tworzenie zadań do automatyzowania procesu budowy aplikacji oraz konfiguracja i integracja z innymi rozwiązaniami.

Gitlab-ci - Pomoc w przygotowaniu zintegrowanych zadań z kodem aplikacji.

Chmury i Konteneryzacja

AWS - Wsparcie przy migracji aplikacji z wykorzystaniem logi chmurowej.

XenServer, Proxmox - Pomoc w zbudowaniu własnej chmury od a do z.

Docker - Migracja aplikacji do obrazów dockera, automatyzacja procesu wdrożenia za pomocą komponentu docker-swarm, integracja z rozwiązaniami CI.

Storage

Glasterfs, nfs - Budowa i konfiguracja sieciowych rozwiązań do dystrybucji plików

RAID, lvm - Budowa elastycznych systemów plików odpornych na awarie.

.*

RabbitMq, redis - Administracja aplikacjami do kolejkowania wiadomości.


How can we settle accounts for cooperation?

Fixed price

We agree on a fixed price resulting from the work schedule for a given month.

Time & Material

You pay for my actual time spent on a given task plus any costs incurred in connection with the work done (license for the software).