Polityka Prywatności

§1 Dane osobowe

1. Administratorem danych jest UCHACZ.IT Leszek Uchacz z siedzibą w Rudziniec 44-160, ul. Lipowa 7, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców, Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 969-138-45-50, REGON. Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach

2. Dane osobowe podawane w formularzu są traktowane jako poufne i nie są widoczne dla osób nieuprawnionych.

3. Każda osoba, której dane dotyczą (jeżeli jesteśmy ich administratorem) ma prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

4. Zastrzegamy sobie prawo do przetwarzania Twoich danych po rozwiązaniu Umowy lub cofnięciu zgody tylko w zakresie na potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem lub jeżeli przepisy krajowe albo unijne bądź prawa międzynarodowego obligują nas do retencji danych.

5. Dane osobowe przetwarzają osoby wyłącznie upoważnione przez UCHACZ.IT, z którymi ściśle współpracuje.

§2 Pliki cookies

1. Witryna uchacz.it używa mechanizmu cookies. Są to metadane wysyłane przez serwer www i przechowywane przez oprogramowanie komputera przeglądarki. Kiedy przeglądarka ponownie połączy się ze stroną, witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego łączy się użytkownik. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Ma to na celu ułatwic korzystanie z witryny.

2. . Cookies używają też serwisy, do których się odwołujemy pokazując np. multimedia, mapy google.