200pln


Opis Produktu
Monitoring to nieodłączna cześć zasobów IT, bez tego jest trudno stwierdzić co się dzieje z twoją infrastrukturą IT. Wdrążając system monitoringu zyskujesz przede wszystkim :
 • - Świadomość, co i kiedy się dzieje z twoimi zasobami IT,
 • - Powiadomienia o awarii i co za tym idzie, znaczący skrócony czas reakcje na awarie
 • - Zebrana baza metryk jest idealną skarbnicą wiedzy  na szukania optymizacji i oszczędności w zasobach IT
 • - Zaczynasz działać proaktywnie, możesz przewidzieć przyszłe incydenty lub zapotrzebowanie na nowe zasoby IT
Usługa dla minimum jednego hosta obejmuje instalacje i przygotowanie systemu do zbierania danych oraz instalacje i przygotowanie agenta do wysyłynia metryk. Najczęstsze pary instalacji dla monitoringu to :
 • - Grafana, Influxdb, Telegraf
 • - Kibana, Elasticsearch, Logstash
 • - Munin, munin-node
 • - Icinga, nrpe
 • - Logi postgres, pgbadger
 • - CloudWatch, CloudWatch Agent
Co można objąć monitoringiem?
 • - Podstawowe metryki systemów (CPU, IOPS..)
 • - Urządzenia sieciowe, LoT, kamery ip
 • - Czas odpowiedzi aplikacji na oczekiwaną wartość 
 • - Metryki bazy danych, podgląd czasu wykonywanie zapytań
 • - Logi aplikacji, pod warunkiem ze są formacie JSON lub XML. parsowanie innego formatu jest dodatkowo płatne
 • - Logi serwerów www takich jak Apache2, Nginx